Proceedings of Workshop on Foundations of Computer Security
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, ProSec

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

952-12-1372-8

Mer information

Skapat

2017-10-07