Quantification of total emission of air pollutants from Beijing using mobile mini-DOAS
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Mattias Erik Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

T. Yu

Lin Tang

Göteborgs universitet

Deliang Chen

Göteborgs universitet

H. Li

J. Li

Y. Zhang

Atmospheric Environment

Vol. 42 29 6926-6933

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08