100 – 165 Gb/s InP DHBT Integrated Circuits for a Transceiver Demonstrator
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Thomas Swahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Torgil Kjellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Joakim Hallin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

7th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics (TWHM), August 21-24, 2007

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07