STLlint: lifting static checking from languages to libraries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

iterator invalidation

generic programming

Standard Template Library

STL

Författare

Douglas Gregor

Sibylle Schupp

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap