STLlint: lifting static checking from languages to libraries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

iterator invalidation

generic programming

Standard Template Library

STL

Författare

Douglas Gregor

Sibylle Schupp

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Software: Practice & Experience

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13