Matrices of unitary moments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Kate Juschenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Kenneth Dykema

preprint

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13