Matrices of unitary moments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Kate Juschenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Kenneth Dykema

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06