Experimental studies of instabilities and confinement of energetic particles on JET and MAST
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

S. E. Sharapov

Patrik Sandquist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Nuclear Fusion

Vol. 45 1168-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06