Proceedings of the 3rd Baltic-Nordic Workshop AGMF
Paper i proceeding, 2008

Författare

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Viktor Abramov

Eugen Paal

Sergei Silvestrov

Journal of Generalized Lie Theory and Applications

Vol. 2(2008) 3

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

1736-5279

Mer information

Skapat

2017-10-07