On Some Lie Bialgebra Structures on Polynomial Lie algebras and their Quantization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Sergey Khoroshkin

Iulia Pop

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Maxim Samsonov

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Valery Tolstoy

Communications in Mathematical Physics

0010-3616 (ISSN) 1432-0916 (eISSN)

Vol. 282 3 625-662

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s00220-008-0554-x

Mer information

Skapat

2017-10-07