Lagrangian Subalgebras and Quasi-trigonometric r-matrices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Iulia Pop

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Alexander Stolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Letters in Mathematical Physics

0377-9017 (ISSN) 1573-0530 (eISSN)

Vol. 85 2-3 249-262

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s11005-008-0264-5

Mer information

Skapat

2017-10-07