Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics, and Beyond
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

Redaktör

Viktor Abramov

Eugen Paal

Sergei Silvestrov

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

978-3-540-85331-2

Mer information

Skapat

2017-10-07