Low-threshold motor unit activity during a 1-h static contraction in the trapezius muscle
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

isometric

trapezius

cinderella

long-term

intramuscular electromyography

computer work

Författare

Stefan Thorn

Institutionen för människa tekniksystem

Mikael Forsman

Institutionen för människa tekniksystem

Quixia Zhang

Kazushi Taoda

International Journal of Industrial Ergonomics

Vol. 30 4-5 225-236

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07