Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Merima Hasani

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Emily D. Cranston

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Derek G Gray

Soft Matter

4(11) 2238-2244

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15