Motor-unit recruitment during long-term isometric and wrist motion contractions: a study concerning muscular pain development in computer operators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Forearm myalgia

intramuscular electromyography

extensor digitorum comunis muscle

computer work

motor-unit rectutement

Författare

Mikael Forsman

Institutionen för människa tekniksystem

Kazushi Taoda

Stefan Thorn

Institutionen för människa tekniksystem

Quixia Zhang

International Journal of Industrial Ergonomics

Vol. 30 4-5 237-250

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07