A comparison of muscular activity during single and double mouse clicks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

doublets

computer mouse

muscle activity

motor units

Författare

Stefan Thorn

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Mikael Forsman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Susan Hallbeck

European Journal of Applied Physiology

Vol. 94 1-2 158-167

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06