Load Identification Through Structural Modification
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Peter Möller

Chalmers, Tillämpad mekanik

Journal of Applied Mechanics

Vol. 66 1 236-241

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06