Where is the IP Service Market Going?
Övrigt konferensbidrag, 2008

IP

intellectual property

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Presentation at the Zacco Strategy Seminar, Copenhagen, September 1, 2008

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06