Passivhus och konventionella hus - en miljöjämförelse
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

passivhus

miljöpåverkan

LCA

konventionella hus

Författare

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Catarina Thormark

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Bygg och Teknik

Vol. 2008 29-30

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik