Colour perception in old age
Doktorsavhandling, 2001

Colour perception

elderly

Institutionen för Samhällsmedicin
Opponent: Per-Olof Sandman

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-628-4667-1

Institutionen för Samhällsmedicin

Opponent: Per-Olof Sandman

Mer information

Skapat

2017-10-10