Goda miljöer och aktiviteter för äldre
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-44-03315-x

Mer information

Skapat

2017-10-10