Färg som stöd och stimulans i vårdmiljön
Kapitel i bok, 2006

äldres vård och boendemiljö

Färgsättning

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Forskare och praktiker om färg, ljus, rum

317-

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-540-5966-6

Mer information

Skapat

2017-10-10