Improved sea-ice monitoring for the Baltic Sea: Project overview and first results
Övrigt konferensbidrag, 2008

sea-ice

SAR

Baltic Sea

Författare

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Karin Borenäs

Göteborgs universitet

W. Dierking

Per Pemberton

Simon Griph

Henrik Lindh

Proceedings of SeaSAR 2008 - The 2nd International Workshop on Advances in SAR Oceanography from Envisat and ERS Missions, ESRIN, Frascati, Italy, 21-25 January, 2008

1609-042X (ISSN)

Vol. SP-656
978-92-9221-220-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

ISBN

978-92-9221-220-9

Mer information

Skapat

2017-10-07