Colour perception in Alzheimer´s disease with implications in the environment
Kapitel i bok, 2001

colour perception

elderly

Alzheimer´s disease

aged

dementia

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Research and practice in Alzheimer´s disease

265-

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

2-914377-09-6

Mer information

Skapat

2017-10-10