Improved sea-ice monitoring for the Baltic Sea: Project overview and first results
Övrigt konferensbidrag, 2008

SAR

Baltic Sea

sea-ice

Författare

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Karin Borenäs

Göteborgs universitet

W. Dierking

Per Pemberton

Simon Griph

Henrik Lindh

Proceedings of The First Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes for ALOS Science Program in Kyoto, Japan, 19 - 23 November, 2007

1349-113X (ISSN)

Vol. JAXA-SP-07-012
978-4-906653-04-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

ISBN

978-4-906653-04-1

Mer information

Skapat

2017-10-08