Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård
Kapitel i bok, 2006

Kvalitetsutveckling

kvalitetssäkring

Författare

Carina Göransson

Ingela Skärsäter

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Grundläggande omvårdnad

261-

Ämneskategorier

Omvårdnad

ISBN

978-91-47-05277-6

Mer information

Skapat

2017-10-10