Colour perception in old age
Licentiatavhandling, 1998

Colour perception

elderly

Institutionen för Samhällsmedicin

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-628-3303-0

Institutionen för Samhällsmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-10