Radar data
Kapitel i bok, 2008

Författare

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

J.E.S. Fransson

Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: 2008 ISPRS Congress Book, Editors: Zhilin Li, Jun Chen and Emmanuel Baltsavias, Taylor & Francis Group, London, UK

447-449
978-0-415-47805-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Skogsvetenskap

Datorseende och robotik (autonoma system)

ISBN

978-0-415-47805-2

Mer information

Skapat

2017-10-08