Innovatie Core Concepts for Future Aero Engines
Licentiatavhandling, 2008

aero engine

CFD

variable flow core

system performance

statorless turbine

innovative core

intercooler

SFC


Författare

Lei Xu

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

1652-8565

Mer information

Skapat

2017-10-08