Temporal decorrelation for forested areas observed in spaceborne L-band SAR interferometry
Övrigt konferensbidrag, 2008

PALSAR

InSAR

forest

Författare

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M Santoro

J.E.S. Fransson

Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA

Vol. V 283-285
978-1-4244-2808-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Datorseende och robotik (autonoma system)

ISBN

978-1-4244-2808-3

Mer information

Skapat

2017-10-08