Automatic model inversion of multi-temporal C-band coherence and backscatter measurements for forest stem volume retrieval
Övrigt konferensbidrag, 2008

SAR backscatter

coherence

stem volume

ENVISAT

MODIS VCF

ERS

Författare

M Santoro

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Christian Beer

Oliver Cartus

Christiane Schmullius

U. Wegmüller

A. Wiesmann

Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA

Vol. V 124-127
978-1-4244-2808-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Datorseende och robotik (autonoma system)

ISBN

978-1-4244-2808-3

Mer information

Skapat

2017-10-08