Time Transfer over a 560 km Fiber Link
Paper i proceeding, 2008

Författare

Sven-Christian Ebenhag

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

P. Jarlemark

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Ragne Emardson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Per Olof E Hedekvist

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

R. T. Kenneth Jaldehag

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Peter Löthberg

STUPI LLC

EFTF 2008 - 22nd European Frequency and Time Forum

Paper E5A04 -

22nd European Frequency and Time Forum, EFTF 2008
Toulouse, France,

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-27