Synthesis of carbon nanotubes from C60
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Raluca Elena Morjan

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

O.A. Nerushev

Martin Sveningsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Lena Falk

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Eleanor E B Campbell

Göteborgs universitet

F. Rohmund

Applied Physics A

Vol. 78 253-261

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06