SafetyNet Deliverable 5.9; WP5 Methodology Workshop Report
Rapport, 2008

Författare

Steven Reed

Andrew Morris

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Karolina Björkman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Övrig annan teknik