SafetyNet Deliverable 5.9; WP5 Methodology Workshop Report
Rapport, 2008

Författare

Steven Reed

Andrew Morris

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Karolina Björkman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06