SafetyNet Deliverable 5.7; Fatal Accident Database Development and Analysis - Final Report
Rapport, 2008

Författare

Steven Reed

Andrew Morris

Karolina Björkman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06