Simulation of Road Structures Subjected to Dynamic Loading
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Bernd Lenhof

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Per Kettil

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

EUROMECH Colloquium 489 "Modelling of Multiphase Materials"

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07