A kinetic model for ammonia selective catalytic reduction over Cu-ZSM-5
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Hanna Maria Sjövall

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Richard Blint

Applied Catalysis B: Environmental

Vol. 81 3-4 203-217

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08