Differentiability in density-functional theory: Further study of the locality theorem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ingvar Lindgren

Göteborgs universitet

Sten Salomonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Physical Review A

Vol. 70 032509-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08