The Covariant-Evolution-Operator Method in Bound-State QED
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ingvar Lindgren

Göteborgs universitet

Sten Salomonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Björn Åsén

Physics Reports

Vol. 389 161-261

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08