The compression of pulp before and during brown stock washing - Its influence on fibre properties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jenny Lindau

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

K Sjöström

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 23 2 195-201

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06