Withdrawing lignin from black liquor by precipitation, filtration and washing
Paper i proceeding, 2008

Författare

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

2008 Nordic Wood Biorefinery Conference, March 11-14, Stockholm, Sweden

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06