Xylan sorption kinetics for industrial applications
Paper i proceeding, 2008

Författare

Margaretha Söderqvist-Lindblad

O. Dahlman

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

EWLP 2008, August 25-28, Stockholm, Sweden

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07