Influence of hemicelluloses during precipitation of lignin from kraft black liquor
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ann-Sofie Jönsson

O. Wallberg

K. Lindgren

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

11th Nordic Filtration Symposium, August 25-26, Copenhagen, Denmark

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07