On a routing problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

systems

Författare

Torgny Lindvall

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Probability in the Engineering and Informational Sciences

0269-9648 (ISSN) 1469-8951 (eISSN)

Vol. 18 3 329-337

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07