Single and double detachment from H-
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

K, Fritioff

Joakim Sandström

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

P. Andersson

Physical Review A

Vol. 69 042707-

Ämneskategorier

Fysik