Curved 11D supergeometry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

heterotic m-theory

superspace

membrane instantons

matrix-theory

superpotentials

model

supermembrane

11-dimensional supergravity

Författare

Dimitrios Tsimpis

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Journal of High Energy Physics

1126-6708 (ISSN) 1029-8479 (eISSN)

11

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06