Wetting of TiC and TiN by metals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

liquid-metals

interfaces

brillouin-zone integrations

generalized gradient approximation

surface-tension

transition-metals

adhesion

wave basis-set

total-energy calculations

initio molecular-dynamics

Författare

Sergey V. Dudiy

Göteborgs universitet

Bengt I. Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

1098-0121 (ISSN)

Vol. 69 12

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1103/PhysRevB.69.125421

Mer information

Skapat

2017-10-06