Effective thermostat induced by coarse graining of simple point charge water
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Martin Nilsson Jacobi

Chalmers, Energi och miljö

Johan Nyström

Chalmers, Energi och miljö

Kolbjörn Tunström

Chalmers, Energi och miljö

Journal of Chemical Physics

Vol. 129

Ämneskategorier

Fysik