Effective thermostat induced by coarse graining of simple point charge water
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Martin Nilsson Jacobi

Chalmers, Energi och miljö

Johan Nyström

Chalmers, Energi och miljö

Kolbjörn Tunström

Chalmers, Energi och miljö

Journal of Chemical Physics

Vol. 129 2

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06