Hands-On Possibilities and Experiences in Biology Education (bioHOPE)
Rapport, 2008

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Sunnerstam

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Bengt Petersson

Göteborgs universitet

Michael Axelsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06