Nano-structured planar model catalysts for direct methanol fuel cell applications
Licentiatavhandling, 2004

ruthenium

CO oxidation

DMFC

platinum

model catalyst

electrocatalysis

Colloidal Lithography

nano-structuring

Fuel cell

anode


Författare

Marie Gustavsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07