Titanium dioxide based solar energy harvesting for environmental and power applications
Licentiatavhandling, 2005

photocatalytic oxidation

emission cleaning

photoc atalysis

titanium dioxide

water splitting

solar hydrogen

photovoltaics


Författare

Carl Hägglund

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07