FLOW-FLAME INTERACTIONS IN A LEAN PREMIXED LOW SWIRL BURNER
Paper i proceeding, 2008

Författare

Mohammad Irannezhad

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

7th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements ETMM7

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06